Image

Priser

Spar 25 procent!

Momsloven fritager (bl.a.) forfatter- og komponistvirksomhed plus anden kunstnerisk virksomhed fra momspligten.
Nogle opgaver inden for mediebranchen falder ind under det, momsloven kalder ”anden kunstnerisk virksomhed”, og dem skal der derfor ikke betales moms af. Det kan være en fordel for organisationer, der ikke er momsregistrerede, og som derfor ikke kan trække momsen fra.

Her er et udpluk af reglerne:

  1. Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer: momsfri.
  2. Redigering af artikler til samme type publikationer: momsfri.
  3. Fotografisk arbejde: momspligtigt. Der gælder særlige regler for fotografi, der falder ind under kunstnermoms.
  4. Layout af blade m.v.: momspligtigt.
  5. Bladtegninger: momsfri.
  6. Redigering/layout/produktionstilrettelæggelse af informations-/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder: redigering af teksten er momsfrit, mens layout-/produktionstilrettelæggelse er momspligtig. Hvis der ikke kan skelnes mellem funktionerne, er arbejdsopgaven som helhed momspligtig.
  7. Tekstning af film og tv udsendelser, hvor oversættelsen er mere fri: momsfri. For at en ydelse i mediebranchen kan være momsfritaget, skal der være tale om en sædvanlig grad af redaktionel frihed og en individuel, selvstændig, skabende indsats.

Kilde: Journalistforbundet

HUSK OGSÅ: Moms eller ej: Du kan under alle omstændigheder trække alle omkostninger til markedsføring/reklame fra i din virksomheds årsregnskab.
Kilde: SKAT